Człowiek — istota myśląca, odczuwająca rzeczywistość różnymi zmysłami. Każdy z nich jest odpowiedzialny za przesyłanie innego rodzaju informacji do mózgu.

Mózg — narząd ośrodkowego układu nerwowego, składający się z dwóch półkul: prawej i lewej, odpowiedzialnych za myślenie i odczuwanie; za świadome decyzje i podświadome podpowiedzi; za przetwarzanie bodźców od narządów zmysłów, i dzięki analizie, wydawanie poleceń koordynujących pracę całego organizmu.

Zmysły — zdolność odbierania bodźców zewnętrznych. Każdy z nich odbiera sygnały z otoczenia i przetwarza na impulsy nerwowe za pomocą narządów zmysłów, w których najważniejszą rolę odgrywają receptory reagujące na konkretny rodzaj bodźców oraz odpowiednie funkcje mózgu.

Czym jest Goal Mapping, czyli Mapowanie Celów

Jedyną rzeczą, jakiej możesz być absolutnie pewny(-a), to fakt, że zmiany są nieuniknione. Twój rozwój zależy tylko od Ciebie. To Ty nadajesz moc, która pozwala Ci rozwinąć się w kierunku osiągnięcia celów, jakie sobie postawiłeś(-aś). Czasami będziesz pracować ciężej i robić świetne postępy, czasami będziesz iść wolniej albo nawet się cofać. Mapa Celów pozwala kierować tymi zmianami w stronę tego, czego pragniesz.

Udowodniono, że największe sukcesy odnoszą ci, którzy nauczyli się rozwijać swoje naturalne zdolności do wyznaczania celów w umiejętność ich osiągania.GM-practitioner-logo-250px-201501-01

Ustalanie celów jest naturalną funkcją umysłu. Efektywnie ich stawianie angażuje planowanie, praktykowanie oraz działanie. Podjęcie decyzji wyzwala podświadomy proces, który przekształca myśl w działanie. System tworzenia Map celów, stworzony w 1995 roku przez Briana Mayne’a, jest połączeniem starożytnej wiedzy i nowoczesnych technik szybkiej nauki, tworzącym holistyczny system, który przemawia do każdego. To uniwersalna umiejętność zamiany Twoich marzeń w rzeczywistość, najbardziej efektywny system ustalania celów w rozwoju zarówno osobistym, jak i biznesowym. Jego nauczenie się jest podstawowym warunkiem osiągnięcia sukcesu dowolnie podjętego starania zarówno przez osoby indywidualne, zespoły, jak i organizacje. Takie korporacje jak Coca-Cola, Siemens czy Microsoft są wieloletnimi użytkownikami systemu, a wśród miłośników znajdują się również takie osobistości ze świata rozwoju osobistego, jak Anthony Robbins.

Jak działają mapy?

Tradycyjne techniki ustalania celów polegają na ich zapisywaniu i powtarzaniu, przez co uaktywniają tylko lewą półkulę mózgu. Mapa Celów wykorzystuje słowa i obrazy – język podświadomości.

Rysując mapę celów angażujesz zarówno analityczną, jak i kreatywną część umysłu – tworząc większą przejrzystość i większy dostęp do podświadomości, ułatwiając jej w ten sposób pokierowanie Ciebie w stronę tego, czego pragniesz.

Z tego powodu Mapowanie Celów uznawane jest za mistrzowską umiejętność pozwalającą na osiąganie celów w każdej dziedzinie życia, a także służy, jako motywujący program do osiągnięcia indywidualnego, edukacyjnego, bądź zawodowego sukcesu.

Do tej pory skorzystało z tego systemu ponad 3,5 miliona osób na całym świecie, zarówno w środowisku biznesowym (na wszystkich szczeblach), jak i edukacyjnym (ponad milion studentów, także nauczycieli), w sporcie (wielu mistrzów świata), oraz we własnej poprawie samopoczucia.

Korzyści ze stosowania map:

  • wspomaganie wewnętrznej motywacji,
  • wsparcie w odnalezieniu kierunku, w którym chcesz podążać,
  • prawidłowe ustalenie celów i kontynuowanie dążeń do ich osiągnięcia,
  • stworzenie planu działania,
  • bezpośredni kontakt z Twoją podświadomością,
  • zauważenie możliwości tam, gdzie do tej pory były przeszkody.

Podziel się swoim doświadczeniem:

Jeśli poznałeś już system Mapowania Celów i tworzysz własne mapy, prześlij swoje przykładowe mapy i napisz w kilku słowach jak one wpłynęły na Ciebie i Twoje życie :). Jeśli wolisz przesłać krótkie wideo, też masz taką możliwość.

Dzielenie się wzmacnia w Tobie to, co robisz i może stanowić inspirację dla innych osób, które być może jeszcze nie mają takiej jasności.